30.12.2013

Zemní práce

Teď více konkrétněji o zemních pracích/stavbách …

     Co tedy vlastně děláme …

S velkou pravděpodobností jste se s termínem „ZEMNÍ PRÁCE“ již setkali a máte alespoň hrubou představu, co to znamená. Občas se setkáváme s názorem neodborné veřejnosti, že je to vlastně „kopání jámy“. S tímto názorem můžeme z části (a s nadsázkou) souhlasit, ale také mu do značné míry oponovat. Pravdou je, že pro mnohé zemní práce je logicky třeba vyhloubit šachty a výkopy různých rozměrů a tvarů (při pokládání inženýrských sítí, hloubení základů, přípravě pro usazení bazénů atd.). Zemní práce jsou však i úpravy terénů na pozemcích (planýrování, svahování i úpravy pro tvorbu zahradních jezírek).  V již zmíněném výrazu „kopání jámy“ je něco, s čím nemůžeme souhlasit. V dnešních zemních pracích je „kopaní“ trochu archaickým pojmem, protože k opravdovému kopání dochází opravdu jen ve výjimečných případech a velmi omezeném rozsahu. Drtivá většina prací je prováděna za pomocí strojů. Za použití strojů je práce rychlejší i ekonomicky výhodnější pro klienta. K ruční práci dochází jen tam, kde se těžká technika nedá použít, nebo je to přání klienta.

Dláždění

Dláždění úzce souvisí s námi prováděnými pracemi a rovněž jej nabízíme. Poskytujeme tak nejen hrubou úpravu terénu pro položení dlažby, ale i ostatní související práce (tj. zajištění a dovoz materiálu, provedení podkladu, případný odvoz výkopku a konečně i vydláždění). V případě přestavby rovněž provádíme rozebrání původní dlažby.  Jsme schopni Vám nabídnout celou realizaci tzv. „na klíč“.

      Pro koho jsou naše práce určené …

Naši činnost poskytujeme soukromé i firemní klientele. Soukromým zákazníkům většinou upravujeme terény pozemků pro jejich stavební záměry (např. stavbu domů, tvorbu zahrad), pokládání inženýrských sítí, bazénů a jiných objektů. Vedle těchto zemních prací poskytujeme i již výše zmíněné dláždění včetně všech souvisejících prací a služeb.

Firemním zákazníkům nabízíme naši spolupráci v oboru zemních a odklízecích prací při realizaci jejich stavebních projektů. Vedle těchto činností se v zimním období věnujeme odklízení sněhu a údržbě venkovních areálů.